All Events| College Of Information Technology   Engineering

Upcoming Events

05 Sep 2017

इन्द्र जात्रा

उपत्यका विदा ईन्जिनियरिङ्ग प्रवेश परीक्षा समय: बिहान ९:०० देखि ११:०० सम्म

06 Sep 2017

सुचना प्रविधी प्रवेश परीक्षा

सुचना प्रविधी प्रवेश परीक्षा समय: दिउँसो १:०० देखि ३:०० सम्म

19 Sep 2017

संविधान दिवस

सार्वजनिक विदा

21 Sep 2017

घटस्थापना

आश्वीन ५ देखि कार्तिक ११ गतेसम्म पठनपाठन नहुने प्रशासनिक कार्यका लागि अफिस खुला रहने

22 Sep 2017

नवरात्री (द्वितीया)

आश्वीन ५ देखि कार्तिक ११ गतेसम्म पठनपाठन नहुने प्रशासनिक कार्यका लागि अफिस खुला रहने

23 Sep 2017

नवरात्री (तृतीया)

आश्वीन ५ देखि कार्तिक ११ गतेसम्म पठनपाठन नहुने प्रशासनिक कार्यका लागि अफिस खुला रहने

24 Sep 2017

नवरात्री (चतुर्थी)

आश्वीन ५ देखि कार्तिक ११ गतेसम्म पठनपाठन नहुने प्रशासनिक कार्यका लागि अफिस खुला रहने

25 Sep 2017

नवरात्री (पञ्चमी)

आश्वीन ५ देखि कार्तिक ११ गतेसम्म पठनपाठन नहुने प्रशासनिक कार्यका लागि अफिस खुला रहने